Еластичен тейпинг – разлики между Kinematic Taping® Concept и Kinesio® Taping

Може би всеки от вас е виждал онези интересни, цветни ленти, които в последните години станаха особено популярни сред професионалните спортисти и любителите на активния начин на живот. А знаете ли че зад тези “шарени лепенки” всъщност стоят две отделни конципции за приложение  –  Kinematic Taping® Concept и Kinesio® Taping.

И двата метода използват същитe еластични тейпове, както първоначално са разработени от Dr. Kenzo Kase, а някои апликации са идентични поради физиологичните принципи на човешкото тяло. Различията обаче са забележителни и концепцията на Kinematic Taping® не е сравнима с оригиналния метод на Kinesio® Taping.

1. Kinematic Taping® не прилага принципите на Приложната кинезиология, както прави Kinesio® Taping.
Основната предпоставка на приложната кинезиология, която не се споделя от основната медицинска теория, е, че всяка дисфункция на органите е придружена от слабост в специфичен мускул, висцеро-соматична връзка.

2. Наименованието Kinesio® е търговско наименование, произтичащо от приложна кинезиология, докато кинематиката (gr .: kinein, движение), част от истинската кинезиология, се определя като наука за движение на (групи обекти) в пространството (3D).
Кинезиологията, известна също като човешка кинетика, е наука, изследваща човешкото и животинското движение и функция чрез прилагане на науките за биомеханиката, анатомията, физиологията, психологията и неврологията. Думата идва от гръцките думи kinesis (движение) и kinein (за движение). Науката за кинезиологията разглежда физиологичните, механичните и психологическите механизми, свързани с човешкото и животинското движение.
Наименованието Kinematic Taping® е избрано за да :

 • се избегне объркване и смесване с името „Kinesio”;
 • се избегне свързването с приложната кинезиология;
 • се изразят различни специфични характеристики и принципи на невромускулно скелетната система. физиотерапевтична / ортопедична манипулативна физиотерапия за използване на еластична лента при невро-ортопедични двигателни дисфункции.

3. Съвместимост
Апликациите на Kinematic Taping® не заместват други терапии. Винаги се препоръчва приложенията да са допълнителна опция за повишаване, поддържане, подобряване и усъвършенстване, за по-лесен и бърз напредък. Концепцията на Kinematic Taping® е съвместима с всички настоящи принципи и насоки за справяне с нервно-мускулно-скелетните дисфункции, прилагани при ортопедичната манипулативна физиотерапия, невро-мускулно-скелетната физиотерапия, специфичната мускулна тренировка, спортна физиотерапия и -медицина. Примери за това са включването на Международната класификация на функциите, инвалидността и здравето (ICF на СЗО), био-психосоциалният модел на здравето и болестите, лечебните стадии на съединителната тъкан, физиологичните, невро- и болко-физиологичните, биомеханичните, артрокинематичните, невродинамични механизми, насоки (guidelines) и принципи на ортопедичната манулна терапия (ОМТ), особено напреднали клинични разсъждения и последващо ретестуване, както е посочено в Стандартен документ на IFOMPT и ОМТ образователни програми.
Kinematic Taping® е напълно съвместим с Maitland, Mulligan, McKenzie, Muscle Balance / Kinetic Control, Neurodynamics и др., Много релевантни тестове, специфични техники и ефективни упражнения се показват и практикуват преди и след приложение на тейпинг по време на обучението в модулите.

4. Академично ниво
Докато Приложната кимезиология има трудности на академично ниво, особено извън САЩ, концепцията Kinematic Taping® цели академична интеграция. Всички инструктори на модули за напреднали на Kinematic Taping® Concept са опитни клиницисти, специализирани в мануалната и / или спортна физиотерапия / медицина с академична степен. Модулите на концепцията Kinematic Taping® са представени в различни университети по света, съдържанието на курсовете е интегрирано в образователните програми

5. Обосновка
Основната характеристика на Kinematic Taping®, за разлика от Kinesio® Taping, начинът за създаване на стимул чрез механорецепторите през повърхностите на плъзгащите се слоеве на кожата. Обосновките за приложение на Kinematic Taping® включват прилагане на знания за невро- и болково-физиологичните механизми, както и миофасциална физиология, мускулен дисбаланс, артрокинематика или невродинамика.

6. Локално – симптоматично vs. по-обширно приложение
Kinesio® Taping апликациите имат локален симптоматичен подход, който, разбира се, може да бъде ефективен при много остри състояния. Апликациите на Kinematic Taping® Concept могат да бъдат локално симптоматични при остри случаи, но могат да се различават напълно по изходна позиция, форма, техника и т.н. могат да се справят и с основната причина за дисфункцията. Основна разлика е, че Kinematic Taping® се прилага след цялостно невро-мускулно-скелетно изследване и терапия.Kinesio® Taping препоръчва просто да се обърне началото и края на тейпа в зависимост от целта, за да се повиши или намали мускулния тонус. При справянето с мускулния баланс Kinematic Taping® не е съгласен с това и се застъпва за различна изходна позиция, дори приложение на тейпа върху антагонистичните мускули и избор на фиксирана и подвижна точка според упражнението, което ще се изпълнява.

7. Цветове
В Kinematic Taping® Concept цветът на лентата не играе роля за ефекта от терапията за структурни, невро-ортопедични състояния и мускулно тестване, както се препоръчва в Приложната кинезиология.

8. Стреч.
Извън лимфачтичните апликации, стречингът на тейпа, докато се прилага, играе централна роля в Kinematic Taping®. Колко да се разтегне зависи от тежестта на състоянието, структурата, която се влияе, целта на лечението, както и от консистенцията на кожата.

9. Форми и стабилност на лентите
Въпреки че в Kinematic Taping® се практикуват всички видове симетрични и асиметрични лентови приложения, основната форма за повечето приложения остава проста I-форма, за разлика от Kinesio® Taping с много Y-образни приложения. Приложенията трябва да могат да издържат на голямо натоварване, напр. в спорта. Следователно по-широките I-форми, с по-голяма дължина се препоръчват в Kinematic Taping® вместо по-късите Y-форми (2,5 см ширина) в Kinesio® Taping

Какви са целите на приложение на кинематик тейпинг?

 •  Подобрение на артериалния кръвоток (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода), както и стимулация на лимфния дренаж (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода).
 •  Стимулиране на мобилизацията на сраствания след оперативни белези и др.
 •  Релаксация на хиперактивни мускули.
 •  Намаляване и превенция на болезнеността и раздразнението в мускула.
 •  Улесняване на възстановяването на мускула
 •  Намаляване на болката в дадена става, чрез ограничаване на движенията, провокиращи болка
 •  Увеличаване на безболезнения обем на движение
 •  Улесняване на безболезнения обем на движение при възстановяване от неврологични заболявания

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH