Кинезитерапия при увреда на вътрешна колатерална връзка на коляното.

Травмите в колянната става са доста чести в нашето ежедневие. Болка, чувствана в коляното например след травма нормално предполага локална лезия (увреда).
В коляното съществува една особеност след травма, която не е се среща при травма на тазобедрената или раменната стави. Няколко часа след лигаментарна увреда (увреда на връзките) с различна степен при различните пациенти, се развива следтравматична реакция на ставната капсула. Получава се клинична картина на травматично възпаление на ставата, което от следващия ден ще доминира в клиничната картина (състоянието на увредата). Т.е ще има ограничено сгъване на ставата и по-малко ограничено разгъване на ставата, както и локален оток.
Увредата на медиалната (вътрешната) колатерална връзка в коляното провокира вторично възпаление на ставната капсула и оттам това възпаление доминира върху симптоматиката на травмираното коляно. Очаква се и подуване на коляното над капачката освен ограничените движения в ставата и болката.
При функционално изследване на колянната става при прилагане на пасивен валгусен тест (изместване на подбедрицата навън при фиксирано коляно, вижте във видеата по долу) се открива болезненост от вътрешната страна на коляното, което насочва специалиста за увреда на медиалната колатерална връзка. Кракът на пациента е леко сгънат и отпуснат при изпълнението на този тест тест. Не забравяйте, че често има и допълнители увреди на мениск и/или предна кръстна връзка при по-тежки травми.

В статията се фокусираме основно върху увредата и кинезитерапията на медиалната колатерална връзка и затова няма да засегнем и другите необходими тестове, които са задължителни за тестуване на другите структури в коляното като менисците, предна и задна кръстни връзки, коронарните лигаменти, мускулите, сухожилията и др.

Лезия на на МКЛ може да се получи на три различни места:
•Най-често в зоната на ставната цепка
•Частта откъм подбедрицата
•Частта откъм бедрената кост

Основната разлика в историята на травмата на лигаментарна увреда и на менискална лезия ( примерно тип “ведро”) е моменталната загуба на функция при менискална лезия, докато загубата на функция при лигаментарна увреда се получава след няколко часа.

Съществуват различни физиотерапевтични подходи в зависимост от опита и натрупаните знания от конкретния физиотерапевт (кинезитерапевт, рехабилитатор). Прилагат се различни средства като криотерапия, лазертерапия с високоенергиен лазер, масаж, приложение на еластичен и нееластичен тейпинг, мекотъканни мобилизации, PNF и др. На вашето внимание ще представим примерна схема за кинезитерапия по методиката на Д-р Джеймс Сириакс (английски ортопед, наричан Айнщайн на ортопедичната медицина, вижте видеото с лектор Steven DeConinck) с добавени наши виждания по терапията:

Физиотерапия на медиална колатерална връзка в остра фаза
•Прогресивна дълбока транзверзална фрикция (ДТФ) от две позиции (при сгънато и при разгънато коляно, б.а. флексия и екстензия)
– Във възможно най-голяма флексия и екстензия съответно
– Терапията през първата седмица е всеки ден; от втората седмица 3 пъти/седмично.
•Внимателна активна мобилизация. Може да се включи принципа на ирадиация от PNF
•От подострата фаза вкл. проприоцепция.
•Еластичен тейпинг – кинезиотейпинг или кинематик тейпинг

Терапия на хронична лезия на МКЛ
•Първа процедура
– 10′ ДТФ в екстензия
– Манипулация в екстензия и външна ротация
– 10′ ДТФ във флексия
– Манипулация във флексия
– Пациентът се инструктира да подържа крайните обеми на флексия и екстензия
•От втората процедура
– 15’ДТФ
– 2-3 пъти/седмично.
– Проприоцептивни упражнения

Възможно усложнение при хронична лезия: Болест на Пелегрини-Шида.
При Пелегрини-Шида се очаква спонтанно излекуване (6-12 месеца). Това е калциране на МКЛ при злавното му място за бедрената кост. Историята е типична: откриваме модел на лигаментарно разтежение, терапия с ДТФ и мобилизация, но нямаме подобрение. Напротив, влошава се. Сега подозираме повече от леко лигаментарно разтежение: периостът е разкъсан, след това костта нараства докато достигне повдигнатия периост още веднъж. Това се вижда на рентген след около месец, но подозирахме това след като лечението ни беше неуспешно.
Може би ударно-вълнова терапия (RSWT) ще реши проблема.

За контакти Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия
0887 544 955

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH