Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 06-10.11.2024. II-ра част 22-26.03.2025

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. Курсът се състои от 4 части, общо 20 дни. I-ва част 06-10.11.2024. II-ра част 22-26.03.2025 III-та част ..................... IV-та част .....................

Общо въведение в Мануалния лимфен дренаж, Пълната деконгестивна терапия и Цялостния терапевтичен подход за справяне с лимфни и венозни отоци по метода на Д-р Фодер! 

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема. Навяхванията/изкълчванията на глезена, алопластика на коляното, реконструкции на предна кръстна връзка, фрактури, дистрофии на Zudeck са някои от патологиите, които постоянно лекуваме и са придружени от оток. Също така голяма група от нелекувани или неправилно лекувани  са пациентите с лимфедем. Лимфедемът е хроничен оток, който се образува в резултат на увреждане на лимфната система, главно след терапия срещу онкологично заболяване.

Досега основният начин за справяне с оток е повдигането на засегнатите крайниците, лед и някои други средства като електротерапия, които често не предлагат оптималното лечение в остра фаза след травма.

В тези курсове ще научите всичко за анатомията на лимфната система, физиологията и патофизиологията, ще разберете как възниква и се образува отока/едема и какво можете да направите, за да го лекувате бързо и ефективно. Ще научите всички основни техники за лимфен дренаж и специално компресионно бандажиране.

Един от основните аспекти на обучението е комплексния подход с лимфедемите. Лимфедемът като хронично заболяване няма лечение. По време на курса ще научите всичко за пълната деконгестивна терапия и как терапевтът може да се справя с лимфедема на всеки етап от заболяването и по време на онкологичната терапия.

Анатомия: Първични лимфни съдове, колектори на лимфа, лимфни потоци(морфология, локализация, функция), лимфни възли (локализация, функция), Вододели, Зони на лимфен дренаж, лимфо-лимфатични анастомози
Физиология: Циркулаторната система – основни положения, микроциркулация, хипотеза на д-р Старлинг(Starling hypothesis), баланса на флуидите по д-р Старлинг (Starling equilibrium), филтриране, резорбция, лимфатичен транспорт
Патофизиология: Лимфедем-основни положения, класификации и етапи, форми на недостатъчност, последици от лимфостазата, пролиферация на клетките, компенсаторни механизми
Диагностични процедури: Медицинска история на пациента, оглед, палпация, измерване на обема
Първичен лимфедем: Патофизиология, диагноза, диференциална диагноза, протичане, лечение
Вторичен лимфедем: Травматичен (остър), възпалителен, малигнен (Патофизиология, диагноза, диференциална диагноза, протичане, лечение)
Липедем, Липо-лимфедем: Патофизиология, диагноза, диференциална диагноза, протичане, лечение
Венозна и лимфостатичен оток: Патофизиология, диагноза, диференциална диагноза, протичане, лечение
Лимфостатична ентеропатия

Подобрете лечението си, станете по-успешни и ефективни, за да впечатлите пациентите и лекарите!

Компресионните материали (Commpression garment materials) са включени в цената на курса и ще ви бъдст предоставени на първия ден от курса.

Описание на Iва част на курса (Basic level) 06-10 Ноември 2024г.:

В този курс и следващите нива участниците ще бъдат обучени в прилагането на лимфен дренаж и компресионното бандажиране, базирани на принципите на метода на д-р Фодер, като обучението е еднакво с това в немските школи! След края на първото ниво терапевтите ще бъдат напълно обучени в анатомията, физиологията и патофизиологията на лимфната система, което ще ни помогне да разберат как се образуват различните видове лимфедем. След завършване на обученито всеки участник ще придобие компетентност в техническата част на мануалния лимфен дренаж (МЛД), бандажирането, специфичните упражнения в процеса. Те също така ще знаят как да прилагат тези техники по правилен и ефективен начин при здрава лимфна система.
Освен това терапевтът ще разбере медицинските показания и противопоказанията за МЛД и бандажирането.

Програма на курса

Ден 1

08:30 Регистрации
09:00 Добре дошли и въведение , Историческо развитие на МЛД
10:00 Почивка
10:15 Анатомия: Лимфни съдове, Лимфни възли, Вододели, Лимфатични дренажни зони. Забележка: моля носете си удобни дрехи за практическите занимания!
12:30 Почивка
13:00 МЛД практика: Stationary Circle Stroke (основна техника от метода на Д-р Фодер), Лечение на гърло и лице
16:00 Край на ден 1

Ден 2

08:30 Физиология & Патофизиология: Starling equilibrium LL, TC, LTV, Обобщение
МЛД практика: Лечение на гърло и лице според регионалните лимфни структури
10:00 Почивка
10:15 МЛД практика: Pump Stroke Arm & Leg (основни техники от метода на Д-р Фодер, Лечение на крака
12:30 Почивка
13:00 МЛД практика: Лечение на ръката, Turn Stroke (основна техника от метода на Д-р Фодер), Лечение на гърба
16:00 Край на ден 2

Ден 3

08:30 Kомпресиране: теоретични основи на компресионното бандажиране, стъпало, бандажиране на побдедрица & бедро
10:00 Почивка
10:15 МЛД практика: Scoop stroke ( техника от метода на Д-р Фодер),Лечение на ръката и крака според регионалните лимфни структури
12:30 Почивка
13:00 МЛД практика: Лечение на гърдите според регионалните лимфни структури
16:00 Край на ден 3

Ден 4

08:30 Физиология & Патофизиология: Достатъчност & недостатъчност, Форми на недостатъчност
10:00 Почивка
10:15 Практика компресиране: Бандажиране на ръката и пръстите
12:30 Почивка
13:00 МЛД практика: Лечение на гърба и кръста според регионалните лимфни структури
16:00 Край на ден 4

Ден 5

08:30 Практика компресиране, Обобщение: Бандажиране на долен и горен крайник, практически особености за правилно прилжение на бандажите
10:00 Почивка
10:15 МЛД практика – обобщение: Turn Stroke (основна техника от метода на Д-р Фодер), Лечение на гърба според регионалните лимфни структури.
12:30 Почивка
13:00 МЛД практика: Лечение на абдомен & abdominal breathing strokes (основна техника от метода на Д-р Фодер, свързана с дишането); Обратна връзка & дискусия
15:30 Край на Основен курс по МЛД и Пълна Противооточна терапия (Компресионно бандажиране)

Описание на IIра част на курса (Therapy I) 22 – 26 Март 2025г.:

II-та част на курса е курс за напреднали за справяне с отоци. Основните аспекти на курса са да научат участниците теоретично и практически за справяне със следните патологични състояния:
– Хронична венозна недостатъчност, патофизиология, лечение, включително язви
– Постоперативен и посттравматичен оток. Физиология на възпалението, патофизиология на отока, протоколи за лечение, специални терапевтични техники, специални техники за бандажиране.
– Теория на компресионните материали и практическо измерване на чорапи за долни крайници.
– Демонстрация от инструктора на цялостното лечение на пациенти с флеболимфостатичен оток, посттравматичен оток и лимфедем на ръката след операция на рак на гърдата
След завършване на курса участниците трябва да могат да разпознават, лекуват и успешно да се справят / управляват гореспоменатите патологични състояния.

Програма на курса

Ден 1

08:30 Въпроси
Работилница. Повторение на MLD: Абдоминално лечение, лечение на долните крайници.
10:00 Пауза
10:15 Работилница. Повторение на MLD: Лечение на гърдите, горната част на гърба и горните крайници
12:30 Пауза
13:00 MLD работилница: Основни принципи на бандажирането. Бандажиране на долните крайници
15:00 Пауза
15:15 Работилница, въпроси
17:00 края на ден 1

Ден 2

08:30 Остър лимфедем: посттравматичен, следоперативен оток, патофизиология и лечение
10:00 Пауза
10:15 MLD работилница: Лечение на остър лимфедем при спортни травми
12:30 Пауза
13:00 MLD работилница: Компресионно бандажиране на посттравматичен оток със специална подложка
15:00 Дишане
15:15 Работилница
17:00 Край на ден 2

Ден 3

08:30 Повторение: Остър лимфедем, въпроси и отговори.
MLD работилница: Специални техники за локално лечение при камшичен удар и тендинити
10:00 Пауза
10:15 MLD работилница: Компресионно бандажиране на ръката
12:30 Пауза
13:00 MLD работилница: Диагноза и лечение на венозна язва
17:00 Край на ден 3

Ден 4

08:30 Теория: Хронична венозна недостатъчност: Анатомия, физиология и патофизиология.
10:00 Пауза
10:15 MLD работилница: лечение на флеболимфостатичен оток
12:30 Пауза
13:00 Демо пациент с флеболимфостатичен оток
17:00 Край на ден 4

Ден 5

08:30 MLD работилница: Превръзка при навяхване на глезена и коляното след операция със специална подложка
10:00 Пауза
10:15 Демо пациент с лимфедем на ръката след операция на рак на гърдата
12:30 Пауза
13:00 CDT работилница: Измерване на компресионните чорапи за краката
16:00 Край на MLD/CDT Therapy I курс

Описание на IIIта част на курса (Therapy II) ………………. 2025г.:

– 1 ден медицински подход от опитен лекар-лимфолог (Dr. Dimitris Dionysiou, Солун, Гърция) …………………. 2025:

9.00-9.45 Анатомия и топографска анатомия на лимфните съдове и лимфните възли
Развитие на лимфната система, Физиология на лимфната система, Лимфагиогенеза
9.45-10.30 Диференциална диагноза на отоци – кожни язви/рани
10.30-10.45 Кафе пауза
10.45-11.30 Първичен лимфедем
11.30-12.15 Вторичен лимфедем. Горен крайник (Лимфедем, причинен от рак на гърдата, англ. BCRL, меланом / рак на кожата / лъчетерапия)
Вторичен лимфедем. Долен крайник (уро-генитални-абдоминални онкологични заболявания)
Вторичен лимфедем – редки заболявания – филариаза – елефантиаза (podoconiasis)
12.15-13.00 Диагностични възможности (Сцинтиграфия на лимфната система, SPECT-CT скенер, Indocyanine green ICG lymphography, Магнитно-резонансна лимфангиография (MRL), Ултразвуково изследване (US))
13.00-13.45 Обедна почивка
13.45-14.30 Техники за редуциране на лимфедема (ексцизия, липектомия)
14.30-15.15 Трансфер на Лимфни Възли
15.15-15.30 Кафе пауза
15.30-16.15 Лимфатично-Венозна Анастомоза (байпас)
LYMPHA (Методи за профилактика на лимфедем)

– Вторичен лимфедем на горни и долни крайници след лечение на рак,
– Компресионни ръкави/облекла за горни крайници, измерване на ръкав и ръкавица
– Демо пациенти с вторичен лимфедем

Описание на IVта част на курса (Therapy III) ………………. 2025/2026г.:
– Първичен лимфедем,
– Генитален и лицев лимфедем,
– Липедем,
– Лимфатично дете
– Диференциране на отоци
– Специални случаи
– Демо пациенти с усложнен оток

Курсът ще се води от:

Evripidis Triantafyllou PT, BSc, MSc, MLD/CDT Teacher, Instructor IKTA (Кинематик тейпинг)

Лицензиран преподавател (от школата на Hans Pritschow) на основните курсове по метода на Д-р Фодер (мануален лимфен дренаж и компресионно бандажиране) MLD / CDT.

D-r Dimitris Dionysiou, доцент по пластична хирургия от университета Аристотел в Солун и специалист по лимфедем. Той е единственият опериращ лимфедем в Гърция с повече от 10 години опит. Специализирал в Стандфордския университет, САЩ. Доцент Дионисиу ще води лекции в IIIта част (Therapy II).

Цена на Basic 06-10.11.2024 1395 лв:
за ранни записвания до 3 Септември 2024 – 1295 лева
за записвания от 4 Септември до 4 Октомври 2024 – 1345 лева
за записвания след 5 Октомври 2024 – 1395 лева

Цена на Therapy I 22-26.03.2025 1395 лв:
за ранни записвания до 13 Септември 2024 – 1295 лева
за записвания от 14 Септември до 14 Октомври 2025 – 1345 лева
за записвания след 15 Октомври 2025 – 1395 лева

Пакетни цени Basic 06-10.11.2024 + Therapy I 22-26.03.2025 2550лв
Пакетна цена за ранни записвания до 3 Септември 2024 за Basic + Therapy I 2350лв.
Пакетна цена за записвания от 4 Септември до 4 Октомври 2024 за Basic + Therapy I 2450лв.
Пакетна цена за записвания след 5 Октомври 2024 за Basic + Therapy I 2550лв.

За повече информация: Христо Димитров, Доктор по Кинезитерапия 0887 544 955
Даниела Димитрова, Кинезитерапевт 0885 362 815

Преди да се запишете за курса, се запознайте с нашите Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курса

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.org

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH