Кинематик тейпинг апликации за долен квадрант: 27-28.05.2023

Кинематик тейпинг апликации за долен квадрант: 27-28.05.2023г.

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия – OMT (Концепцията Maitland) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.
Концепцията не използва принципите на приложната кинезиология. Кинематик тейпингът комбинира предимствата от приложението на тейп и по специално еластичен тейп в съчетание с принципите на  функционалното изследване в ортопедична мануална терапия (ОМТ).
Коминирането на тези принципи води до повишена ефективност на приложените апликации на кинематик тейпинг.
Аналогично на ОМТ в Кинематик тейпинг методът са интегрирани следните 5 основни стълба:
1.Клинчино мислене/разсъждение. Адекватно приложен анализ и съставяне на обективна хипотеза за откриване източника на болка и дисфункция, причиняваща неврологична дисфункция и/или мускулноскелетната дисфункция при пациента.
2.Тестуване. Приложение на обективни, валидни и адекватни тестове, насочени към откриване източника на болка, аналогично на тестуването в ОМТ.
3.Съчетание на апликации от кинематик тейпинг с пасивни мобилизационни/ манипулационни техники от мануалната терапия, както и активни упражнения.
4.Функционално приложение за най-слабите звена в нервно-мускулноскелетната верига, като след всяка апликация се прилага ретестуване на проблема.
5.Приложението на кинематик тейпинг трябва да намали болката, да подобри обема на движение в дадена става например, да подобри контрола върху движението

Програма на Курса

Ден 1:
09. 00 – 17.30 ч., Обедна почивка 12.30 – 13.30
– мусулни лезии: остри лезии, напр. m. triceps surae
– капсулна/ лигаментна травма: навяхване/изкълчване на глезена
– нетравматичен мускулно-сухожилен синдром: повтарящи се / хронични Achillodynia & Hallux valgus
– дисфункции на ставите, причинени от травма: нестабилност на коляното

Ден 2:
08.30 – 16.00, обедна почивка 12.30 – 13.30
– продължение на клиничните синдроми на долния квадрант
– нетравматични дисфункции на ставите: предна болка в коляното
– дисфункции -ТБС и слабини
– тазови дисфункции / усуквания
– торако-лумбо-сакрални дисфункции, дискогенен уъркшоп

Курсът ще се води от:
Evripidis Triantafyllou BSc, MSc, MLD, Instructor IKTA

За повече информация: info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Certified Cyriax Practitioner, Доктор по Кинезитерапия

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курс

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.bg

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH