Кинематик тейпинг: (КТ 0) 24.09.2020 – 25.09.2020

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 24.09.2020 - 25.09.2020

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия – OMT (Концепцията Maitland) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.
Концепцията не използва принципите на приложната кинезиология. Кинематик тейпингът комбинира предимствата от приложението на тейп и по специално еластичен тейп в съчетание с принципите на  функционалното изследване в ортопедична мануална терапия (ОМТ).
Коминирането на тези принципи води до повишена ефективност на приложените апликации на кинематик тейпинг.
Аналогично на ОМТ в Кинематик тейпинг методът са интегрирани следните 5 основни стълба:
1.Клинчино мислене/разсъждение. Адекватно приложен анализ и съставяне на обективна хипотеза за откриване източника на болка и дисфункция, причиняваща неврологична дисфункция и/или мускулноскелетната дисфункция при пациента.
2.Тестуване. Приложение на обективни, валидни и адекватни тестове, насочени към откриване източника на болка, аналогично на тестуването в ОМТ.
3.Съчетание на апликации от кинематик тейпинг с пасивни мобилизационни/ манипулационни техники от мануалната терапия, както и активни упражнения.
4.Функционално приложение за най-слабите звена в нервно-мускулноскелетната верига, като след всяка апликация се прилага ретестуване на проблема.
5.Приложението на кинематик тейпинг трябва да намали болката, да подобри обема на движение в дадена става например, да подобри контрола върху движението

Програма на Курса
Ден 1
09.00 Въведение, цели на курса, принципи на концепцията Кинематик тейпинг®, основи на приложението на еластичния тейпинг
10.30 Почивка
10.50 История и развитие на концепцията, характеристика на еластичния материал, терапевтични фази
12.30 Обяд
13.30 Степени на дисфункция, насоки за справяне с проблемите
15.00 Почивка
15.20 Основни апликации / техники
17.00 Край на ден 1
Ден 2
09.00 Основни апликации / техники
10.30 Почивка
10.50 Локални апликации при наличие на симптоматика
12.30 Обяд
13.30 Пациент / клинични демонстрации
15.00 Почивка
15.20 Представяне на функционалния еластичен тейпинг: Кинематик тейпинг® Нива за напреднали Модул 1 и 2
17.00 Край на ден 2
*Събитието в официалния сайт на Kinematic taping®:
__________________________________________________________________
Курсът ще се води от:
Evripidis Triantafyllou BSc, MSc, MLD, Instructor IKTA

Визитка на преподавателя вижте ТУК

Цена на курса: Попитайте за цената на курса на: info@physioactive.bg или 0887 544 955 Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия

 

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курс

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.bg

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH