Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант 15-16.06.2024

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант 15-16.06.2024

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия – OMT (Концепцията Maitland) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.
Концепцията не използва принципите на приложната кинезиология. Кинематик тейпингът комбинира предимствата от приложението на тейп и по специално еластичен тейп в съчетание с принципите на  функционалното изследване в ортопедична мануална терапия (ОМТ).
Коминирането на тези принципи води до повишена ефективност на приложените апликации на кинематик тейпинг.
Аналогично на ОМТ в Кинематик тейпинг методът са интегрирани следните 5 основни стълба:
1.Клинчино мислене/разсъждение. Адекватно приложен анализ и съставяне на обективна хипотеза за откриване източника на болка и дисфункция, причиняваща неврологична дисфункция и/или мускулноскелетната дисфункция при пациента.
2.Тестуване. Приложение на обективни, валидни и адекватни тестове, насочени към откриване източника на болка, аналогично на тестуването в ОМТ.
3.Съчетание на апликации от кинематик тейпинг с пасивни мобилизационни/ манипулационни техники от мануалната терапия, както и активни упражнения.
4.Функционално приложение за най-слабите звена в нервно-мускулноскелетната верига, като след всяка апликация се прилага ретестуване на проблема.
5.Приложението на кинематик тейпинг трябва да намали болката, да подобри обема на движение в дадена става например, да подобри контрола върху движението

По време на този 2-дневен курс ще научите за философията на Кинематик тейпинг, основните принципи на еластичния тейпинг и апликациите за Горния Квадрант на тялото. В курса са включени апликации при дисфункции на гръдния кош, постурални корекции, корекции на моделите на движение в раменния комплекс, болки и дисфункции на врата и проблеми на горния крайник. Представените базови апликации и такива с по-сложно приложение са базирани винаги на Клиничното мислене/разсъждение и функционално изследване в Ортопедичната Мануалната Терапия (ОМТ).

Програма на Курса

Ден 1
08.30 Регистрации
09.00 Въведение, цели на курса, терминология и принципи на концепцията Кинематик тейпинг®, основи на приложението на еластичния тейпинг
10.30 Почивка
10.45 Апликации за торса, гръдния кош, раменния комплекс, позата.
12.30 Обяд
13.15 Раменна става
15.30 Почивка
15.45 Апликации за врата
17.00 Край на ден 1

Ден 2
09.00 Апликации за лакътна става
10.30 Почивка
10.45 Апликации за дланта и китката
12.30 Обяд
13.30 Апликации за торса продължение
15.00 Почивка
15.15 Обобщение, корекции и въпроси
16.00 Край на ден 2

*Събитието в официалния сайт на Kinematic taping®:
__________________________________________________________________
Курсът ще се води от:
Evripidis Triantafyllou BSc, MSc, MLD, Instructor IKTA
Христо Димитров PT PhD, Instructor IKTA

Визитка на преподавателя вижте ТУК

За повече информация за курса попитайте на: info@physioactive.bg или 0887 544 955 Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия

Преди да се запишете за курса, се запознайте с нашите Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курс

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.bg

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH