McKenzie Part D – Advanced Cervical and Thoracic Spine & Extremities – Upper Limb

Методът на Robin McKenzie. Модул D - Цервикален и торакален дял за Напреднали + Горен крайник

Методът на Robin McKenzie. Модул D – Цервикален и торакален дял за Напреднали + Горен крайник.
Дати на провеждане: 09-12.10.2025

Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

С подкрепата на McKenzie Institute International за първи път в България:

Методът на Robin McKenzie. Модул D – Цервикален и торакален дял за Напреднали + Горен крайник.
Дати на провеждане: 09-12.10.2025
Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Основни теми на курса:

Този четиридневен курс ще прегледа и развие теорията и практическото приложение на MDT във връзка с цервикалния и торакалния гръбнак и ще въведе концепцията за MDT в лечението на мускулно-скелетни нарушения на горните крайници.

Курсът първо ще помогне на участниците да разширят възможностите си за изследване, класифициране и терапия на пациенти с оплаквания в цервикален и торакален дял, свързана с него предадена болка и функционални ограничения. Второ, ще бъде представена теорията и практическото приложение на MDT за мускулно-скелетни заболявания на горните крайници. Лекциите, изследването на пациентите и практическите сесии се използват, за да се демонстрират характеристиките и справянето със синдромите и ДРУГИ подгрупи, когато се проявяват в горния крайник.

Разрешаване на казуси  и дейности по клинично разсъждение ще се използват, за да се гарантира, че участникът има по-широки познания за MDT в биопсихосоциалната рамка на мускулно-скелетния опит. Участниците ще имат възможност да обсъдят и широко да  практикуват процеса на изследване, класификация и управление на MDT чрез семинари, дискусии и демонстрации на пациенти. Практическите сесии се използват за развиване на умения за прилагане както на самолечение, така и на клинични процедури.

Последващи демонстрации на пациенти ще илюстрират процеса на ретестуване и ще позволят на участниците да получат реалистично усещане и разбиране на въздействието на системата MDT върху различни  пациенти в рамките на 2-3 сесии на лечение.

 

Курсът ще включва илюстрирано ръководство и пълен списък с препратки. Участниците също ще имат достъп до видеоклипове на всички процедури, пълния списък с референтни материали на уебсайта на MII и тест за доброволна самооценка след курса (само на английски език).

Цели на курса за цервикален и торакален дял:

След внимателно участие и завършване на този курс, участниците ще получат по-задълбочени знания, умения и способности за:

Идентифицират, обсъждат и разрешават често срещани проблеми при прилагането на механична диагностика и терапия за цервикалния и торакалния гръбнак.

Анализират и обсъждат изследването по MDT и как то помага при класифицирането на пациентите.

Изпълняват клинични техники за цервикалния и торакалния дял на гръбначния стълб на  ниво за напреднали и да идентифицират трудности или варианти при тяхното приложение.

Анализират казуси/ролеви игри при  пациенти със симптоми на цервикален и торакален дял и да ги класифицират.

Цели на курса за горни крайници:

След внимателно участие и завършване на този курс, участниците ще получат въвеждащи знания, основни умения и способности за:

Описват и обсъждат текущата база от доказателства за приложение на MDT за мускулно-скелетни дисфункции на горните крайници.

Описват характеристиките на разстройството, дисфункцията и постуралните синдроми, тъй като те се проявяват при мускулно-скелетни нарушения на горните крайници.

Извършват  MDT изследване за мускулно-скелетни дисфункции на горните крайници и определят наличието на MDT синдроми.

Създават подходящи програми за терапевтичен подход при пациенти, които се проявяват с разстройство, дисфункция и постурални синдроми на горния крайник в биопсихосоциална рамка.

Анализират казуси/ролеви игри на пациенти със симптоми на горните крайници и правилно да ги класифицират.

По време на курса на участниците се предоставя линк към видеоклипове с процедурите на McKenzie. Линкът е активен в рамките на 6 месеца или се активира отново, когато се запишат за друг McKenzie курс.

Преподавател:  Georg Supp (Германия)

Събитието в сайта на McKenzie Institute International: https://mckenzieinstitute.org/education/international-courses/

Цена на курса: 1450лв
Пакетна цена Part C + Part D = 2750лв

За контакти: info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Доктор по Кинезитерапия

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курса

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.org

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH