Христо Димитров – кинезитерапевт

Д-р Христо Димитров

Доктор по Физиотерапия/Кинезитерапия |
Сертифициран БОБАТ Терапевт | Първият в България сертифициран терапевт по ортопедична медицина Cyriax и Асистент от 2022г. | Лицензиран преподавател по Кинематик Тейпинг от 2023г. |  Сертифициран Физиотерапевт в Германия
Защитена дипломна работа за  образователно-квалификационна степен “Магистър”: „Кинезитерапия при импинджмънт синдром в областта на раменната става”

Защитен дисертационен труд за образователна и научна степен “Доктор” на тема: „Кинезитерапия при импинджмънт синдром в областта на раменната става” 2016г.. https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/44846

Бакалавърска степен по специалността “Медицинска кибернетика” с допълнителна специализация “Медицинска биология” – Нов Български Университет 2009г.

Женен с 1 дете. Владее английски, немски и руски език.

Опит:
Повече от 17 години в областта на Физикалната Терапия / Кинезитерапията.
2007-2012 НМТБ Цар Борис III гр. София (Транспортна болница)
2007-2018 Медицински Център Хармония ООД гр. София
2017- Кабинет по Кинезитерапия “ФизиоАктив” ООД гр. София
Практически опит в работата с пациенти с мускулно-скелетни дисфункции, ортопедични проблеми, пациенти с необходимост от функционално възстановяване след ортопедични операции, пациенти с проблеми с периферната нервна система, пациенти след увреда на централна нервна система (ЦНС) – инсулт, множествена склероза, травматични увреди на ЦНС.

Допълнителни квалификационни практически курсове:

Невродинамика. Периферна нервна система

Специализиран практически курс на тема: Невродинамика. Мобилизация и Рехабилитация на периферната нервна система 08-10.10.2021 Physiognosis Training Center, София; Преподавател: John Langendoen (Нидерландия)

Специализиран практически курс на тема: Невродинамика. Мобилизация и Рехабилитация на периферната нервна система 21-23.10.2022 Physiognosis Training Center, София; Преподавател: John Langendoen (Нидерландия) Refresh

Специализиран практически курс на тема: Невродинамика. Мобилизация и Рехабилитация на периферната нервна система 03-05.11.2023 Physiognosis Training Center, София; Преподавател: John Langendoen (Нидерландия) Refresh

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение

Специализиран практически курс на тема: Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение 29.04-01.05.2022 Physiognosis Training Center, София; Преподавател: John Langendoen (Нидерландия)

Спортна Физиотерапия:
Уебинар на тема: “Managing Shoulder Pain During the Barbell Snatch” 12.12.2020 Лектор Dr. Lauryn Ginsburg

Уебинар на тема: “How to Safely Strength Train Clients with Low Back Pain” 19.08.2021 Лектор Dr. Michael Mash, DPT, CSCS, BRM

Специализиран курс на тема: “Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми” (08-10.12.2023г). Physiognosis Training Center, София, България. Лектор: John Langendoen (Нидерландия)

The McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT)

Уебинар на тема: “Shoulder Pain an interactive case” 27.10.2020 Лектор Georg Supp PT, Dip MDT International MII

Кинезиотейпинг:

Оновни нива 1, 2 – 2010г., Itzhak Friedman(Израел),
Ниво за напреднали (advance level) 3 – 2011г., Itzhak Friedman(Израел)

Кинематик тейпинг:

КТ0 basic 10.11-11.11.2018г. Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)
КТ1 Advanced Избрани синдроми на долен крайник, лумбален дял, тазобедрена става и др. 26 -27.09.2020г. Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)
Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант (19-20.11.2022г.) Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)
Кинематик тейпинг апликации за долен квадрант (27-28.05.2023г)Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)

Мануална терапия по концепцията „Мълиган”: нива А, B – 2010г-2011г.,Sakis Adamidis (Гърция)

Концепция за лечение на пациенти с неврологични заболявания, ортопедични заболявания Проприоцептивно – нервномускулно улесняване (ПНУ, PNF):

Основни нива (basic level) 1 и 2 – 2011-2012г., София, Sakis Adamidis, Savvas Mavromustakos (Гърция)
Основни нива (basic level) 1 и 2 09-13.03.2016; 09-13.04.2016; Болница “Токуда”, София, Zdenka Sefman (Словения) Refresh
Ниво за напреднали (advance level) 3А – 26-29.09.2013г. Болница “Ароги”, Солун, Гърция, Dominiek Beckers (Белгия), Savvas Mavromustakos (Гърция)
Специализиран практически семинар “PNF and Irradiation” – 28-29.03.2015г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия), Andrea Zoppi (Италия)
Специализиран практически семинар “Integration of neurodynamics in PNF concept” – 16-17.05.2015г. Токуда Болница, София, Zdenka Sefman (Словения)
Специализиран практически семинар “PNF and treatment of gait related problems” – 21-22.11.2015г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Ниво за напреднали (advance level) 3B – 16-20.01.2016г. Болница “Токуда”, София, Zdenka Sefman (Словения)
Специализиран практически семинар “PNF and treatment of spine problems” – 13-14.02.2016г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Специализиран практически семинар “PNF and dysfunctions of hip, knee and shoulder joints” – 26-27.11.2016г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Специализиран практически семинар “PNF and Irradiation” – 25-26.03.2017г. Physiognosis Training Center, София, Marcel Grzebellus (Германия) Refresh
Ниво за напреднали (advance level) 3B – 09.11-13.11.2017г. Physiognosis Training Center, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Ниво за напреднали (advance level) 4B PNF in orthopaedics – 15.11-19.11.2018г. Physiognosis Training Center, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Специализиран практически семинар “Proven Methods in Clinical Interventions for Genu Recurvatum in Post-stroke Gait” Shin, Seung Sub IPNFA® Adv. Instructor, (Южна Корея), 15.10.2023 София, НСА Васил Левски

Концепция за лечение на пациенти с неврологични заболявания Бобат (Bobath for adults):

Специализиран курс “Theraputical Approach with stroke patients” – 26-29.11.2015г. Tокуда Болница, София, Benedikt Boemer (Германия)
Специализиран основен курс I част “Бобат за възрастни – лечение на пациенти след увреда на ЦНС ” – 07.05-14.05.2016г. Tокуда Болница, София, Benedikt Boemer (Германия)
Специализиран основен курс II част “Бобат за възрастни – лечение на пациенти след увреда на ЦНС ” – 08.08-14.08.2016г. Tокуда Болница, София, Benedikt Boemer (Германия)
Специализиран курс “Theraputical Approach with stroke patients, based on Bobath and PNF” – 03.08-06.08.2017г. Physiognosis Training Center, София, Benedikt Boemer (Германия) Refresh
Специализиран курс за напреднали по концеппцията Бобат на тема “Рехабилитация на горен крайник след инсулт“- 05.02-09.02.2019г. Физиогнозис Трейнинг център, София, Benedikt Boemer (Германия)

Мануален лимфен дренаж и Пълна противооточна терапия по метода на Dr. Vodder:

Основен курс по Мануален лимфен дренаж и Пълна противооточна терапия по метода на Dr. Vodder – 20-24.11.2019 Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)
Основен курс по Мануален лимфен дренаж и Пълна противооточна терапия по метода на Dr. Vodder – 02-06.06.2021 Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция). Организатор и преводач на курса

Ортопедична медицина по (Д-р Джеймс Сириакс) James Cyriax, MD:

OM Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение” – 26-29.05.2016г., Белград, Сърбия, Steven De Coninck (Belgium)
OM Cyriax Модули B+C “Лумбален, шиен, торакален дял на гръбначен стълб и сакроилиачни стави – диагностика и лечение” – 21-25.09.2016г., Белград, Сърбия, Steven De Coninck (Belgium)
Problem solving in orthopaedic medicine Cyriax – Webinar 21.11.2016г. Steven De Coninck (Belgium)
Clinical reasoning in orthopaedic medicine, applied to the extremties – Webinar 01.07.2017г. Steven De Coninck (Belgium)
Mechanical low back pain : clinical value of dural signs and symptoms – Webinar 23.09.2017г. – Steven De Coninck (Belgium)
OM Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение” – 15-17.03.2018г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
OM Cyriax Модул B “Лумбален дял на гръбначен стълб и сакроиличани стави – диагностика и лечение” – 17-19.03.2018г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
OM Cyriax Re Boost Курс “Практическо приложение на 97 техники и процедури за функционално изследване и терапия – диагностика и лечение” – 12-15.11.2019г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
OM Cyriax Модули за напреднали D+E “Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение”. 12-15.11.2019г., София, България, Steven De Coninck (Belgium)
OM Cyriax Модули B+C. “Лумбален, шиен, торакален дял на гръбначен стълб и сакроилиачни стави – диагностика и лечение”. 17-20.06.2021г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
OM Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение”. 12-14.11.2021г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
OM Cyriax Модули B+C. “Лумбален, шиен, торакален дял на гръбначен стълб и сакроилиачни стави – диагностика и лечение”. 16-19.06.2022г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), refresh
OM Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение”. 07-09.10.2022г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), refresh
OM Cyriax Модули за напреднали D+E “Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение”. 08-11.12.2022г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), refresh
OM Cyriax Модули B+C. “Лумбален, шиен, торакален дял на гръбначен стълб и сакроилиачни стави – диагностика и лечение”. 09-12.11.2023г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), refresh

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH