Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение (29.04-01.05.2022г)

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение (29.04-01.05.2022г)

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение (L4 – ТБС)

Дати на провеждане: 29.04-01.05.2022

Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Много подходящ клиничен курс за вашата ежедневна практика. Идеално допълнение към вашето професионално обучение по физиотерапия, ерготерапия, спортна физиотерапия, мануална терапия и остеопатия.

Практика, основана на доказателства, базирана на клинични разсъждения, лечение, базирано на хипотези, в които пациентът заема централно място, съгласно образователните насоки на IFOMPT(International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists, a subgroup of WCPT).

Учебната цел на този OMT¹ Модул е: участниците да придобият знания и умения за адекватно функционално изследване и оценка, както и лечение на дисфункции на тазовите синдроми с пасивни техники (Hands-On), активно обучение (Hands-Off) и други интервенции (Taping, Belts, Coreshorts), както е описано в образователните насоки на IFOMPT (Подгрупа на Световната Конфедерация по Физикална Терапия, WCPT).

Описание: Модулът съдържа приблизително 20% теоретични часове и 80% практически часове, включително демонстрации на живо на клинични процедури
Този модул не разглежда неврологични синдроми на тазовото дъно (главно при жени, но не само), които изискват специфично лечение.

В този модул ще бъдат показани, обяснени и приложени в клиничен контекст на оценка и лечение всички настоящи научни доказателства за анализ и лечение на доброкачествени нервно-мускулно-скелетни проблеми и дисфункции в областта на лумбалния дял от L4 до тазобедрената област

Участникът ще придобие следните умения:
• Да познава мускулно-скелетната анатомия, соматични / вегетативни невроанатомични, биомеханични основи на тазовата област
• Ще може да комуникира с други медицински специалности и да предлагат и координират заедно лечебни процедури
• Ще може да оцени и разпознае клинични модели и синдроми в областта на таза
• Ще разпознава връзките между долните лумбални, тазови и тазобедрени структури и ще е придобил адекватен функционален подход и диференциална функционална диагностика
• Ще може да разработва и придружава план за лечение, ориентиран към пациента в рамките на ICF (Международна класификация на функциите)
• Ще има разширен набор от физикални, мануално терапевтични и други средства за лечение на дисфункции, свързани с таза
• Ще знае как да свързва клиничния подход с научните доказателства и да оценява критично подхода и доказателствата

¹ Определението за OMT (както е гласувано на Общото събрание на IFOMPT в Кейптаун, март 2004 г.) е:

„Ортопедичната Мануална Терапия е специализирана област на  Физиотерапията /Физикалната терапия за лечение на нервно-мускулно-скелетни състояния въз основа на клинично мислене, като се използват високо специфични подходи за лечение, включващи мануални техники и терапевтични упражнения.

Ортопедичната мануална терапия също обхваща и се ръководи от наличните научни и клинични доказателства и биопсихосоциалната рамка на всеки отделен пациент”

Преподавател:

John Langendoen CV,
Prof.h.c., MSc Pain Management, Grad.OMT, B.PT
OMT Instructor (IMTA)
Examiner Manual Therapy Teacher Candidates (VDEK)
Member Standards Committee IFOMPT
(Holland, Rotterdam; Croatia, Seget Vranjica / Trogir)

За контакти: info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Доктор по Кинезитерапия

Максимален брой участници: 16

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курса

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.org

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH