Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (03-05.11.2023г)

Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (03-05.11.2023)

Невродинамика.
Мобилизация и Рехабилитация на периферната нервна система

Дати на провеждане: 03-05.11.2023

Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Основни теми на курса:

Анализ и справяне с неврогенната и невропатична болка в рамките на цялостното лечение на невро-мускулно-скелетни дисфункции.

Много подходящ клиничен курс за вашата ежедневна практика. Идеално допълнение към вашето професионално обучение по физиотерапия, ерготерапия, спортна физиотерапия, мануална терапия и остеопатия.

Практика, основана на доказателства, базирана на клинични разсъждения, лечение, базирано на хипотези, в които пациентът заема централно място, съгласно образователните насоки на IFOMPT(International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists, a subgroup of WCPT).

Курсът е базиран на най-новите научни доказателства, както и 30-годишния опит в невродинамиката на Джон Лангендоен, лично с Maitland, Elvey, Butler, Shacklock, Kleinrensink и др.

Физиотерапевтичният подход включва пасивни техники за извънневрални компресиращи (костни и мекотъканни) структури (механични интерфейси), активно обучение, напр. самолечение, както и високоефективни апликации на невродинамичен тейпинг (с цел незабавно подобряване на тестовете за невродинамика). Последните са от значение за незабавно и трайно подобряване и са оригинални на IKTA (Международна Кинематик тейпинг Асоциация) подкрепени с научни доказателства.

Продължителност: 3 дена

Съдържание:

Теория: Анатомия и физиология на нервната система , патомеханика и -патофизиология, физиология на болката & поведение

Практика: Изследване на нервната система за:
1. Проводимост (неврологичнa)
2. Механосензивност: Палпация на крайните разклонения и брахиалния сплит
3. Механосензивност при движение (болка и обем).
Невродинамични тестове за всички плексуси и периферни крайни разклонения, вкл.краниални нерви и гръбначния канал в много варианти, интегрирани в цялостната оценка.

Лечение (мениджмънт на проблема): Индиректно, директно и общо справяне за пациенти с невро-ортопедични дисфункции.

Програма
Ден 1
Сутрин Теория: Въведение
Анатомия и физиология на нервната система,
Практика: Палпаторни техники за нервните структури на Долен квадрант
Неврологично изследване

Следобяд Практика: Невродинамичен тест за Долен квадрант (LLNT)

Ден 2
Сутрин Практика: Интегриране на нервните структури в общото изследване на Долен квадрант
Палпаторни техники за нервните структури на горен квадрант
Неврологично изследване на Горен квадрант
Следобяд Практика:
Невродинамични тестове за Горен квадрант (ULNT)
Интегриране на нервните структури в общото изследване на Горен квадрант
Невродинамични тестове за Краниалните нерви, гръбначния канал в различни вариации, интегрирани в общото изследване.

Ден 3
Сутрин Теория: Патомеханика и патофизиология, физиология на болката и поведение
Практика: пасивни и активни индиректни техники за пациенти с невро-ортопедични дисфункции (Механичен интерфейс).
Практика: невродинамичен тейпинг

Следобяд Практика: пасивни и активни директни техники за пациенти с невро-ортопедични дисфункции, Невродинамичен тейпинг
Цялостна концепция за справяне/лечение на болката при пациенти с невро-ортопедични дисфункции
Невродинамичен тейпинг.

Цели на курса:

Участникът ще може да разбира неврогенните болкови състояния и дисфункциите на нервната тъкан, да знае как да интерпретира физикалните тестове, принципите и указанията за консервативно, физиотерапевтично лечение в съответствие с указанията на IFOMPT.

Участникът придобива умения за тестуване на нервната система за проводимост и механочувствителност, както и за консервативно лечение с пасивни техники на лечение (hands on), активно лечение (hands off), както и функционален тейпинг.

Преподавател:

John Langendoen CV,
Prof.h.c., MSc Pain Management, Grad.OMT, B.PT
OMT Instructor (IMTA, Retired 2022)
Examiner Manual Therapy Teacher Candidates (VDEK)
Member Standards Committee IFOMPT
(Holland, Rotterdam; Croatia, Seget Vranjica / Trogir)

За контакти: info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Доктор по Кинезитерапия

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)

Локация на курса

ул. “Борис Арсов” 12 , София, България

Web: www.physioacademy.org

Записване

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH