Криловидните лопатки създават проблеми в раменете

https://youtube.com/shorts/ZMtq7xyOrq0

Скапулата или наричане още лопатка е широка плоска кост. Тя е важна част от раменния комплекс и осигурява връзка между раменната кост и ключицата.

Основната функция на рамения пояс е едновременно да стабилизира и да позволява подвижност на скапулата, а това от своя страна позволява движения на хумеруса в гленохумералната става.

Криловидните лопатки или изпъкналите лопатки (англ. winging/winged scapula) е често срещана мускулно-скелетна дисфункция в раменния пояс и по конкретно неправилно позициониране на лопатката, както в покой, така и при движение на горния крайник / ръката в пространството.

Най-често срещната причина за появата на криловидните лопатки е хиперактивни и/или скъсени мускули, по-специално гръдните мускули (m.pectoralis major и m.pectoralis minor) и горната част на трапецовидния мускул (m. trapezius pars descendens). В същото време друга група мускули не е достатъчно активна и/ или с намалена мускулна сила – най-вече m.serratus anterior, както и средната и долната част на трапецовидния мускул (m. trapezius pars transversa et ascendens) и ромбоидните мускули.

Описаните дисфункции на мускулите водят до отзяването/отделянето на вътрешния ръб на лопатката от гръдната клетка и навеждането и напред, което провокира често и отзяване на долния ѝ ъгъл (Видео 1).

https://youtube.com/shorts/ZMtq7xyOrq0

Видео 1. Криловидни лопатки при вдигане на ръката

По време на движение на ръката за достигане на предмет в пространството, при мятане на топка в спорта например и др. криловидните лопатки водят до нарушаване на нормалната биомеханика в раменната става и възможно провокиране на болка в нея. Често се свързват с нестабилност на самата лопатката по време на всякакви активности на ръката над 60° обем на движение в раменната става и нарушение на т. нар. скапуло-хумерален ритъм и са един от рисковите фактори за поява на мускулно-скелетни дисфункции в раменната става.

Най-срещаните причини за тази дисфункция на лопатката са неврологична увреда и както споменахме по-горе хиперактивност и/или слабост на мускулите, работещи в областта на лопатката.

Болката, провокирана от нестабилността на лопатката по време на движение на ръката може да бъде причинена от т.нар. вторичен импинджмънт синдром и може да се разпространява, както в предната част на рамото, така и отзад на раменната става, като болката може да се разпространява и надолу до лакътната става. Това често се бърква с “плексит”, тендинит на сухожилията от ротаторния маншон, радикулит и др.

Пациентите често описват и “щракане” и “пукане” в областта на раменната става, както и ограничен обем на движение в рамото, особено при повдигане на ръката нагоре, което се придружава и с болка.

С многото си прояви и различна симптоматика “криловидните лопатки” предизвикват сериозен интерес от специалистите работещи в тази област – и най-вече кинезитерапевти, невролози, ортопеди.

За установяването на този проблем е нужна прецизна функционална диагностика, а в по-тежките случаи и инструментални изследвания като електромиография (EMГ).

Лечението е в зависимост от резултатите от функционалното изследване. Ако пациентът изпитва силна болка причинена от притискане на структури под свода на раменната става, в резултат на криловидните лопатки, могат да се приемат медикаменти по предписание на лекар специалист и/ или да бъдат използвани кинезитерапевтични средства за повлияване основните причини за появата на криловидните лопатки и съответно болковата симптоматика.

В остра фаза могат да бъдат приложени преформирани физикални методи като високоенергиен лазер в раменната става и други познати средства за обезболяване като еластичен тейпинг, различни видове игли, миофасциални техники и много др. Позиционирането / коригирането на лопатката в пасивно и активно положение е от съществено значение за намаляването на тази дисфункция. Не забравяйте активните упражнения за коригиране на мускулния дисбаланс.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH