Защо съвременната кинезитерапия в България има нужда от аналитични специалисти, а не просто от изпълнители на техники и назначения

Пациент има проблем с болки в кръста или врата и е насочен от лекар специалист към кинезитерапевт (или познат още в Западна Европа, САЩ, Австралия и т.н. като физиотерапевт, физикален терапевт; www.wcpt.org).

Чисто хипотетично пациентът отива при пет различни терапевта и получава от тях пет тотално различни хипотези за причината за проблемите си в гръбначния стълб. Дали това означава, че ние като аналитични специалисти “пропускаме нещо важно”, за да решим проблема на пациента?

Всъщност, не е задължително да сме пропуснали нещо, но това означава, че терапевтите често избират различни средства и тестове за функционална диагностика на засегнатите структури, които често обаче нямат никаква диагностична валидност или просто веднага се хвърлят да направят някоя техника и да „наместят“ гръбнака само защото „знаят“, че това помага.

Последствието от неправилния избор на валидни тестове във функционалната диагностика често води до объркване в хипотезата “коя структура причинява болката в рамото на пациента или в кръста” и често е в резултат на т.н. моментно субективно пожелателно мислене на терапевта.

Тук не става въпрос за поставяне на клинични диагнози, което е специфичната дейност на лекаря специалист и се базира на клинични тестове, образни и лабораторни изследвания и др.. Тук става въпрос за уточняване на нарушената функция на дадена става, даден сегмент от гръбначния стълб, към които кинезитерапевтите да насочат всички възможни диагностични и терапевтични средства на кинезитерапията, за да можем да повлияем положително върху симптоматиката на пациента.

Затова кинезитерапевтите като аналитични специалисти трябва да се насочват и стимулират още в университета да разбират от пациента по-добре историята на проблема и да използват адекватни и валидни тестове във функционалната диагностика на засегната структура. Пациентът трябва да бъде разгледан като био- психо- социален модел т.е освен като биологична единица пациентът има своите психо-емоционални състояния и своя собствена социална среда, които влияят върху симптоматиката.

Много често на зададен въпрос, особено към студенти “Защо избра да направиш точно тази процедура и какво очакваш да се случи?” много от колегите отговарят “не съм сигурен точно”.

Всъщност, често терапевтите се фокусират върху изпълнението на точно запаметени техники от практиката, вместо да се създаде първоначално правилна хипотеза за това “коя структура е въвлечена и провокира болка”.
А на въпроса “Защо мислиш, че точно този мускул или сухожилие например е причина за болката?” често отговорът е “Защото усещам, че това е проблемът” или „Защото като напипах/палпирах зоната и пациента много го заболя“

Всъщност, каквато и клинична диагноза да имаме основните въпроси пред кинезитерапевта остават: На базата на кои адекватни и свързани елементи от историята на дадена проблематика (травма, болков синдром в рамото, лакътя кръста), огледа и функционално изследване ние стигаме до правилно заключение за произхода на болката на пациента?

Най-добрият и ефективен начин за успешна работа с пациенти е достигане до източника на болка. Много добър избор за систематизиране на функционалното изследване са т.нар. стандартизирани протоколи за изследване, които подпомагат документирането и комуникацията между различни специалисти. Добър избор са т.нар. бланки за изследване по д-р Джеймс Сириакс (cyriax.eu) и Робин МакКензи (mckenzieinstitute.org), където в хронологичен ред се описват елементи от историята на проблема, огледа и функционалното изследване за всяка периферна става (рамо, коляно и др) и частите на гръбначния стълб.

Средствата, с които разполага кинезитерапията са много и разнообразни като започнем от добре познатите ставно-мобилизационни техники за периферните стави, както и техниките за гръбначен стълб, кинематик тейпинг, нееластичен тейпинг, специализирани упражнения, специализирани мануални техники, мобилизации на периферната нервна система и много други.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH