Мануална Терапия – исторически факти

Мануална Терапия – исторически факти

В статията са описани исторически факти и цитати от посочените в библиографията книги и сайтове за мануалната/манипулационна терапия. Нито една част от написнаото не е авторско мнение. Мануалната терапия често в България се бърка с масаж. Какво представлява мануалната терапия  вижте ТУК.
Ще започем с това какво представлява ортопедичната медицина.

“Ортопедичната медицина е специализирана в диагностиката и лечението на мускулно-скелетните състояния*. Физиотерапевтичната специалност Ортопедична манипулационна терапия (OMT) е важна част от Ортопедичната медицина. Голяма част от OMT е базирана на оценката и лечението на ставни и свързани с тях мекотъканни заболявания като един от основните методи на лечение е мобилизацията. Когато функционалното изследването разкрие ставна дисфункция, особено ограничен обем на движение (т.н. хипомобилност), техниките за мобилизация на ставите от концепциите на Kaltenborn-Evjenth, B.Mulligan, често са ефективни”.¹

“Най-важният привърженик на манипулационната терапия в Европа е британският лекар, професор по физиотерапия, James Mennell. Не е криел, че получава  инструкции от остеопати. Той обучава основно физиотерапевти**. Неговият наследник, James Cyriax е страстeн, привърженик на манипулационната терапия, изключителен клиницист и диагностик. Неговият учебник Textbook of Orthopaedic Medicine остава и до ден днешен класически учебник за опорно-двигателния апарат. Въпреки това, техниките, които той описва и преподава не могат да се сравняват с тези Mennell”.²

“John Mennell, синът на James Mennell и като създател на North American Academy of Manipulative Medicine (NAAMM), силно подкрепя разширяващата се роля на добре обучените физиотерапевти да използват манипулационни ставни техники при лечението на пациенти. Също така през 1977г. спомага за това остеопатите да могат да членуват пълноценно в NAAMM. James Cyriax, познат с неговите учебници в сферата също така подкрепя продължаващото обучение на физиотерапевтите и тяхната роля в мануалната медицина. Той въвежда манипулационните процедури в практиката на ортопедичната медицина”.³

Концепции/Методи

James Cyriax . “Ортопедичната медицина по Cyriax се фокусира върху диагностиката и консервативното лечение на увреди на меките тъкани в опорно-двигателния апарат. James Cyriax MD, “Айнщайн или бащата на ортопедичната медицина” е лекар и създател на стойностната диагностична и терапевтична система в ортопедичната медицина, която във времето също е обект на еволюция. Някои хипотези при диагностиката с времето са били опровергани, а други са били потвърдени от качествени изследвания, а други се нуждаят от повече научни изследвания за потвърждаване на обективността им. Някои от техниките за лечение вече не се използват, а други са оптимизирани значително. Модерната ортопедична мускулно-скелетната медицина е много силна диагностична и терапевтична концепция, която не е “стои сама”, нито е “гуру концепция”. Тя е отворена система, съвместима с някои други гледни точки и подходи в областта на мускулно-скелетната медицина (напр. McKenzie, Maitland, Mulligan, Kaltenborn), но концепцията за модерна ортопедична мускулно-скелетната медицина Cyriax осигурява правилния път за всички терапевти, чиято професионална област е диагностиката и лечението на мекотъканни увреди и дисфунции на гръбначния стълб. Mодерната ортопедична медицина по метода на Dr. James Cyriax поставя особен акцент върху клиничното мислене. Този метод се фокусира основно върху: оглед, анамнеза, функционално изследване, палпация, диагностика, диференцialna на диагноза и техники за лечение на заболявания на меките тъкани, като дълбока транзверзална фрикция, мобилизация, инфилтрация, инжекции, тракции и манипулации на гръбначния стълб и периферните стави”.  В последните години концепцията на Cyriax се радва на засилен интерес от страна на физиотерапевтите в България и вече има лицензиран терапевт.

Kaltenborn-Evjenth ¹. “Системата за Ортопедичната манипулационнна терапия е разработена в скандинавските страни между 1954-1970 г., благодредние на дълги години сътрудничество между физиотерапевти** и лекари. Всичко започва през 1954г. когато Фреди М. Калтенборн започва с тестуване на стави и тяхното лечение, по известни като по това време като „Мануална терапия ad modum Kaltenborn“.Фреди М Калтенборн е норвежки физиотерапевт. По-късно става известна като Норвежка система. В края на 60-те години Калтенборн започва сътрудничеството с Олаф Евент, като дългото има сътрудничество води до развитието на системата Kaltenborn-Evjenth позната и днес” ¹.

Geoffrey Douglas Maitland  “е роден в Аделаида, Австралия и се обучава като физиотерапевт от 1946 до 1949 г. Веднага проявява интерес към внимателния клиничен преглед и оценката на пациенти с невромускуло-скелетни нарушения. В онези дни оценката и лечението чрез специфични пасивни движения бяха недостатъчно представени във физиотерапевтичната практика. Мейтланд учи техники от книги за остеопати, хиропрактици, както и от медицински книги като тези на Marlin, Jostes, James B. Mennell, John McMillan Mennell, Alan Stoddard, Robert Maigne, Edgar Cyriax, James Cyriax и много други. Като лектор той набляга  на клиничния преглед и оценката. Стимулира студентите да си водят записи на терапията от самото начало, тъй като смята, че „човек трябва да си води документи, за да анализира какво прави. Той е един от съоснователите през 1974 г. на Международната федерация по ортопедична манипулационна физикална терапия (IFOMPT), клон на Световната конфедерация по физиотерапия (WCPT)”. 

Brian Mulligan Concept . “Брайън Мълиган се обучава като физиотерапевт** в училището по физиотерапия в Нова Зеландия и завършва през 1954 г. Две години по-късно той започва частна практика в Уелингтън, където остава до 2000 г., когато накрая се оттегля от активната клинична практика. Специалният интерес на Брайън винаги е бил мануалната терапия. Tой признава за свой ментор Фреди Калтенборн, но също така намера за  безценни приносите на James Cyriax, Geoff Maitland, Robin McKenzie and Robert Elvey. Брайън е един от малката група физиотерапевти, които създадоха Асоциацията на манипулационните терапевти на Нова Зеландия през 1968 г. Той и неговият колега Робин Маккензи бяха основните учители по новосформираната програма за следдипломна квалификация за получаване на  Диплома за манипулационна терапия. Брайън се присъединява към международната лекторска верига през 1972 г. В момента преподава в 91 града в Съединените американски щати и 20 страни по света. През 1996г. е създадена Международната асоциация на преподавателите по концепцията Mulligan” . В България концепцията се радва на признание и вече има и много Mulligan Practitioners.

Robin McKenzie . “Механичната диагностика и терапия (МДТ) вече е един от най-често срещаните и използвани подходи за лечение, използвани от физиотерапевтите в Обединеното Кралство, Нова Зеландия и САЩ. Този подход е използван и препоръчван от хиропрактици, лекари и хирурзи. Има многобройни проучвания за централизацията на болката, симптоматичния  отговор и надеждността му, както и проучвания за ефикасността на МДТ. Одобрението на МДТ е видно чрез включването му в националните гайдлайни за болки в гърба в Дания и систематичните мускулно-скелетни гайдлайни в САЩ”.

 

* В последните години “ортопедичната медицина” стана по-известна като “мануална медицина” или “мускулно-скелетна медицина”¹

** Физиотерапевтите в България са: кинезитерапевти; медицински рехабилитатори-ерготерапевти; рехабилитатори. Терминът съответства на международното значение на термина и не трябва да се бърка с познатия в постсъветското пространство термин “Лекар-физиотерапевт” 

 

Библиография:

  1. Kaltenborn F.M.; Manual mobilization of the joints. The Spine Volume II,4th, pp 1-2, 2003
  2. Lewit K.; Manipulative Therapy: Musculoskeletal Medicine 1st Edition; Churchill Livingstone, pp.2-4,2009
  3. Greenman P., Principles of Manual Medicine, 2d Ed. Wiliams & Wilkins, p.5, 1996
  4. https://www.cyriax-bulgaria.com/za-metoda/
  5. Hengeveld E., Banks K., Maitland’s Peripheral Manipulation 4th Edition, Elsevier, pp 2-4, 2005
  6. https://bmulligan.com/about-us/founders-profile-history/
  7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
  8. McKenzie Р. May С., The Lumbar Spine Mechanical Diagnosis & Therapy, 1, 2d Ed.,Spinal Publications New Zealand Ltd, 2003

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH