Лимфната система. Какво представлява?

Каква е функцията на лимфната система? На първо място тя е част от циркулаторната (сърдечно-съдовата система) система на организма, а същo така е част от имунната система. Две от основните функции на лимфната система са:
Транспортна
Имунна (защитна)

През 5ти век п.хр.Хипократ споменава за първи път за лимфната сиатема (“περί αδένων” = “за възлите”). Лимфните възли са описани като бели структури, които могат да бъдат стиснати с ръка и са еластични като материя

Лимфната ситема се състои от лимфни съдове (лимфни капиляри или начални лимфни съдове, предколектори, колектори, лимфни стволове, торакален проток и десен торакален проток, венозни ъгли) и лимфни възли между тях.

Лимфната система започва от интерстициума (междутъканното пространство) с началните лимфни съдове. Основните съдове на лимфната система са колекторите. Те съдържат клапи, които подразделят лимфните съдове на сегменти и определят посоката на лимфния поток.

Лимфните стволове са големи лимфни съдове, отговорни за транспортирането на Лимфното съдържание от регионалните лимфни възли. Стволовете пренасят лимфното съдържимо към торакалния проток.

Лимфните възли са част от мрежата от лимфни съдове и са обградени от мастна тъкан. На практика това са центрове, съдържащи антитела и активиращи лимфоцитите. Антителата се включват директно в кръвния поток. Размерите им, формата и броят им варират. Повече лимфни съдове се намират в по-чувствителни зони на тялото. Общата им бройка в човешкото тяло варира между 600-700бр.

Тялото на човек е разделено на 6 основни големи региона на лимфната система:
2 горни квадранта, 2 долни квадрнта, глава и врат.

Важен колекторен басейн е т.н. cysterna chyli. Намира се пред гръбначния стълб на ниво L2. Името ѝ идва от белия цвят на лимфната течност. Навсякъде другаде лимфата е безцветна. Тя е началото на торакалния проток.

Първият, който е описал лимфната ситема като отделна система в човешкото тяло е Olaus Rudbeck the elder (1630-1702).

John Pecquet (1622-1672) открива хилусните съдове и потока на лимфата в най-големите лимфни съдове. Открива цистерната на Pecquet или cisterna chyli (както се нарича днес)

Повече за лечението на лимфедем и какво представлява пълната противооточна терапия вижте ТУК

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH