Лечение на болки в рамото

В статията ще бъде разгледано неоперативното, консервативно лечение (кинезитерапия, физиотерапия, англ. physiotherapy) на дисфункции на раменната става, водещи до болкова симптоматика, ограничен обем на движение, намалена мускулна сила и др.
В статията не са засегнати случаи, които са показани за оперативна намеса напр. след тежки травми в областта на рамото – счупвания, луксации и др. Травмите обаче след определен период от време (обичайно след 1 месец имобилизация, обездвижване, операция) също подлежат на продължаващо неоперативно, консервативно лечение.
За да стане по ясно на уважаемия ни пациент ще започнем с малко анатомия на раменния комплекс.
Раменният комплекс се състои от 4 стави:
Стерноклавикуларна става. Образува се м/у ключицата и гръдната кост. Ключицата е единствената костна връзка между скелета на човек и раменната става.
Акромиоклавикуларна става – Образува се м/у ключицата и лопатката или по точно акромиона, който представлява свода на глено-хумералната става.
Гленохумерална става или позната най-често като “раменна става”. Когато се говори за раменна става между лекар и пациент, най-често става въпрос за гленохумералната става, която се образува между раменната кост и гленоидалната ямка на лопатката.
Скапулоторакална става. Не е типична става, но представлява плъзгателен комплекс между лопатката и гръдния кош(ребрата).
Мускулите в/около раменния комплекс могата да бъдат разделени на 4 подгрупи:
Pivoters (завъртащи) – Това са мускулите , които позиционират и стабилизират лопатката – Трапецовидния мускул(горна, средна и долна глави), Преден зъбчат мускул (Serratus anterior), Малък гръден мускул (Pectoralis minor), Повдигач на лопатката(Levator scapulae) и Ромбоидните мускули (Romboids)
Protectors (протектори, защитна функция)- Това са мускулите, които са разположени на дълбоко и в близост до главата на раменната кост и гленоидалната ямка. Те централизират главата на раменната кост. Това са subscapularis, Infraspinatus, teres minor, biceps brachii long head.
Positioners (позициониращи) – Те позиционират раменната кост в пространството при движение на глено-хумералната става. Това са делтоидният мускул и supraspinatus.
Prime movers (основни двигатели). Това са основните мускули движещи горния крайник в пространството – Голям гръден мускул (Pectoralis major), Широк гръбен мускул (Latissimus dorsi), triceps brachii.

След като се запознахте с анатомията на раменния комплекс ще разберете кои са основните проблеми в рамото, а те са нарушения в мобилността и нарушения в стабилността или често комбинация от двете.

Какво е лечението проследете ТУК

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH