Неврологични проблеми

Неврологични проблеми

БОБАТ за възрастни

Целта на лечението с Бобат концепцията е да се оптимизират всички функции при подобряване на постуралния контрол и селективните движения чрез улесняване, при пациенти с увреда на Централната нервна система в резултат на инсулт, травматична увреда на ЦНС. За повече информация на български вижте ТУК, на английски ТУК, на немски ТУК

PNF

(ПНУ, PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION, PNF)

Проприоцептивно – нервно мускулно улесняване (ПНУ, PNF) е широко използвана концепция за лечение на различни нервно-мускулни дисфункции, мускулно-скелетни дисфункции, ортопедични, педиатрични, ревматологични заболявания и др.

Целта на ПНУ, PNF e да подобри функционалността на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите. ПНУ означава:

П – Проприоцептивно: участват рецепторите даващи информация относно движението и положението на тялото в пространсвото

Н – Невромускулно: нервната и мускулната система също участват

У – Улеснение: изпълнението е лесно

PNF е една от най-популярните и наложили се методики в сферата на физикалната и рехабилитационна терапия от почти 70 години насам. Като всяка съвременна концепция, PNF има своя философия, основни правила и принципи на изпълнение.

 

Какво всъщност е концепцията PNF вижте в следващата лекция със старши инструктор и физиотерапевт Fred Smedes:

Терапевтичен подход с PNF при пациент със спастичност. Винаги е интересно да гледаш Benedikt Boemer (Германия). Benedikt Boemer е физиотерапевт, старши инструктор по PNF и инструктор по Bobath. Един от най- ерудираните и опитни преподаватели идвали в България!

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH