Курсове

Курсове

Ние предлагаме следдипломни курсове с лицензирани преподаватели от световно известни концепции катo CYRIAX, OMT KINEMATIC TAPING, MANUAL LYMPH DRAINAGE/COMPLETE DECONGESTIVE THERAPY VODDER, OMT NEURODYNAMICS, OMT PELVIC DYSFUNCTIONS, SPORTS REHABILITATION COURSE и др. Целта на следдипломното обучение е придобиване на практически знания в областта на мускулно скелетната кинезитерапия/физиотерапия, както в диагностичен аспект, така и в терапевтичен аспект. Опитът на нашите преподаватели ще ви даде необходимите знания и умения, които да приложите в лечението на вашите пациенти

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (07-09.06.2024г)

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (07-09.06.2024г)

Курс по клинично мислене и терапевтични техники при мекотъканни увреди на периферните стави и крайниците

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант (15-16.06.2024г.)

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант 15-16.06.2024г.

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант

Методът на Robin McKenzie. Модул А - Лумбален дял (22-25.06.2024)

Методът на Robin McKenzie. Модул А - Лумбален дял (22-25.06.2024)

Методът на Robin McKenzie. Модул А - Лумбален дял (27-30.06.2024)

Методът на Robin McKenzie. Модул А - Лумбален дял (27-30.06.2024)

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (17-20.10.2024)

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (17-20.10.2024г)

Курс по клинично мислене и манипулации за гръбначния стълб

Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми. Част 1 (2-3.11.2024г)

Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми. Част 1 (2-3.11.2024г)

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 06-10.11.2024, II-ра част 22-26.03.2025

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 06-10.11.2024, II-ра част 22-26.03.2025

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

Методът на Robin McKenzie. Модул B - Цервикален и Торакален дял (14-17.11.2024)

Методът на Robin McKenzie. Модул B - Цервикален и Торакален дял (14-17.11.2024)

Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (22-24.11.2024г)

Курс по Невродинамика (22-24.11.2024)

Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система

Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми. Част 2 (8-9.03.2025г)

Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми. Част 2 (8-9.03.2025г)

Методът на Robin McKenzie. Модул B - Цервикален и Торакален дял (20-23.03.2025)

Методът на Robin McKenzie. Модул B - Цервикален и Торакален дял (20-23.03.2025)

Методът на Robin McKenzie. Модул C - Лумбален дял за Напреднали + Долен крайник (26-29.06.2025)

Методът на Robin McKenzie. Модул C - Лумбален дял за Напреднали (26-29.06.2025)

Методът на Robin McKenzie. Модул D – Цервикален и торакален дял за Напреднали + Горен крайник (09-12.10.2025)

Методът на Robin McKenzie. одул D – Цервикален и торакален дял за Напреднали + Горен крайник (09-12.10.2025)

Минали курсове

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. II-ра част 29.09-03.10.2023. III-та част 15-19.11.2023. IV-та част 10-14.04.2024.

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. II-ра част 29.09-03.10.2023. III-та част 15-19.11.2023. IV-та част 10-14.04.2024.

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми (08-10.12.2023г)

Анализ и цялостен терапевтичен подход на често срещаните спортни травми (08-10.12.2023г)

Практически уъркшоп OM Cyriax – Модул Гръбначен стълб 16.03.2024

Практически уъркшоп OM Cyriax – Модул Гръбначен стълб 16.03.2024

Практически уъркшоп OM Cyriax – Модул Гръбначен стълб

Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (03-05.11.2023г)

Курс по Невродинамика (03-05.11.2023)

Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (09-12.11.2023г)

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (09-12.11.2023г)

Курс по клинично мислене и манипулации за гръбначния стълб

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 10-14.05.2023

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 10-14.05.2023

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

Кинематик тейпинг апликации за долен квадрант (27-28.05.2023г)

Кинематик тейпинг апликации за долен квадрант: 27-28.05.2023

Кинематик тейпинг апликации за долен квадрант

CYRIAX Модули D + E; Курс за напреднали горен и долен крайници (08-11.12.2022г)

CYRIAX Модули D + E; Курс за напреднали горен и долен крайници (08-11.12.2022г)

Курс за напреднали горен и долен крайници

Практически уъркшоп OM Cyriax – Модул Гръбначен стълб 25.02.2023

Практически уъркшоп OM Cyriax – Модул Гръбначен стълб 25.02.2023

Практически уъркшоп OM Cyriax – Модул Гръбначен стълб

Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (21-23.10.2022)

Курс по Невродинамика (21-23.10.2022)

Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант (19-20.11.2022г.)

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант 19-20.11.2022г.

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант

CIRYAX. 77 интра- и периартикуларни инжекции за периферните стави (30.09-02.10.2022г)

CYRIAX. 77 интра- и периартикуларни инжекции за периферните стави (30.09-02.10.2022г)

Ортопедична Медицина Cyriax. 77 интра- и периартикуларни инжекции за периферните стави

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (07-09.10.2022г)

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (07-09.10.2022г)

Курс по клинично мислене и терапевтични техники при мекотъканни увреди на периферните стави и крайниците

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (16-19.06.2022г)

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (16-19.06.2022г)

Курс по клинично мислене и манипулации за гръбначния стълб

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 22-26.06.2022. II-ра част 12-16.10.2022

Цялостен терапевтичен подход при лимфни и венозни отоци, базиран на методиката на д-р Фодер. I-ва част 22-26.06.2022. II-ра част 12-16.10.2022

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение (29.04-01.05.2022г)

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение (29.04-01.05.2022г)

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение (L4-ТБС)

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (12-14.11.2021г)

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (12-14.11.2021г)

Курс по клинично мислене и терапевтични техники при мекотъканни увреди на периферните стави и крайниците

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант (11-12.09.2021г.)

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант 11-12.09.2021г.

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант

Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (08-10.10.2021)

Курс по Невродинамика (08-10.10.2021)

Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (17-20.06.2021г)

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (17-20.06.2021г)

Курс по клинично мислене и манипулации за гръбначния стълб

Основен курс по мануален лимфен дренаж и пълна деконгестивна терапия (вкл. компресионно бандажиране) по метода на Д-р Фодер (2-6.06.2021г.)

Основен курс по мануален лимфен дренаж и пълна деконгестивна терапия (вкл. компресионно бандажиране) по метода на Д-р Фодер (2-6.06.2021г.)

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

Кинематик тейпинг за напреднали: KT(1) (26-27.09.2020г.)

Кинематик тейпинг за напреднали: KT(1) (26-27.09.2020г.)

Кинематик тейпинг апликации за избрани синдроми на долен квадрант (KT 1)

Кинематик тейпинг: KT(0) (24-25.09.2020г.)

Кинематик тейпинг: KT(0) (24-25.09.2020г.)

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия

Kурс по лимфен дренаж (20.11-24.11.2019)

Основен курс по лимфен дренаж - 20.11-24.11.2019

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема.

CYRIAX RE-BOOST курс (12-15.11.2019г)

Cyriax - Re Boost курс (12-15.11.2019г)

(Р) еволюцията в следдипломното обучение

97 терапевтични техини и диагностични процедури в 4-дневен компактен курс в комбинация с онлайн обучителна програма за клинично мислене.

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 16.03.2019 - 17.03.2019

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 15.03.2019 - 16.03.2019

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия (ОМТ) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH