Курсове

Курсове

Ние предлагаме следдипломни курсове с лицензирани преподаватели от световно известни концепции катo CYRIAX, KINEMATIC TAPING, MANUAL LYMPH DRAINAGE/COMPLETE DECONGESTIVE THERAPY, NEURODYNAMICS и др. Целта на следдипломното обучение е придобиване на практически знания в областта на мускулно скелетната кинезитерапия/физиотерапия, както в диагностичен аспект, така и в терапевтичен аспект. Опитът на нашите преподаватели ще ви даде необходимите знания и умения, които да приложите в лечението на вашите пациенти

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант (11-12.09.2021г.)

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант 11-12.09.2021г.

Кинематик тейпинг апликации за горен квадрант

Невродинамика. Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система (08-10.10.2021)

Курс по Невродинамика (08-10.10.2021)

Мобилизация и рехабилитация на периферната нервна система

Основен курс по мануален лимфен дренаж и пълна деконгестивна терапия (вкл. компресионно бандажиране) по метода на Д-р Фодер (20-24.10.2021)

Основен курс по мануален лимфен дренаж и пълна деконгестивна терапия (вкл. компресионно бандажиране) по метода на Д-р Фодер (20-24.10.2021г.)

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (12-14.11.2021г)

CYRIAX Модул А; Основни принципи в ортопедичната медицина. Крайници (12-14.11.2021г)

Курс по клинично мислене и терапевтични техники при мекотъканни увреди на периферните стави и крайниците

Минали курсове

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (17-20.06.2021г)

CYRIAX Модул за гръбначен стълб (17-20.06.2021г)

Курс по клинично мислене и манипулации за гръбначния стълб

Основен курс по мануален лимфен дренаж и пълна деконгестивна терапия (вкл. компресионно бандажиране) по метода на Д-р Фодер (2-6.06.2021г.)

Основен курс по мануален лимфен дренаж и пълна деконгестивна терапия (вкл. компресионно бандажиране) по метода на Д-р Фодер (2-6.06.2021г.)

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема

Кинематик тейпинг за напреднали: KT(1) (26-27.09.2020г.)

Кинематик тейпинг за напреднали: KT(1) (26-27.09.2020г.)

Кинематик тейпинг апликации за избрани синдроми на долен квадрант (KT 1)

Кинематик тейпинг: KT(0) (24-25.09.2020г.)

Кинематик тейпинг: KT(0) (24-25.09.2020г.)

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия

Kурс по лимфен дренаж (20.11-24.11.2019)

Основен курс по лимфен дренаж - 20.11-24.11.2019

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема.

CYRIAX RE-BOOST курс (12-15.11.2019г)

Cyriax - Re Boost курс (12-15.11.2019г)

(Р) еволюцията в следдипломното обучение

97 терапевтични техини и диагностични процедури в 4-дневен компактен курс в комбинация с онлайн обучителна програма за клинично мислене.

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 16.03.2019 - 17.03.2019

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 15.03.2019 - 16.03.2019

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия (ОМТ) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH