Курсове

Курсове

Ние предлагаме следдипломни курсове с лицензирани преподаватели от световно известни концепции катo CYRIAX, KINEMATIC TAPING, MANUAL LYMPH DRAINAGE и др. Целта на следдипломното обучение е придобиване на практически знания в областта на мускулно скелетната кинезитерапия/физиотерапия, както в диагностичен аспект, така и в терапевтичен аспект. Опитът на нашите преподаватели ще ви даде необходимите знания и умения, които да приложите в лечението на вашите пациенти

Кинематик тейпинг: KT(0) (21-22.03.2020г.)

Кинематик тейпинг: KT(0) (21-22.03.2020г.)

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия

CYRIAX RE-BOOST курс (12-15.11.2019г)

Cyriax - Re Boost курс (12-15.11.2019г)

(Р) еволюцията в следдипломното обучение

97 терапевтични техини и диагностични процедури в 4-дневен компактен курс в комбинация с онлайн обучителна програма за клинично мислене.

Kурс по лимфен дренаж (20.11-24.11.2019)

Основен курс по лимфен дренаж - 20.11-24.11.2019

Един от най-честите симптоми, с които физиотерапевтите трябва да успеят да се справят в ежедневната си практика, е отока/едема.

Минали курсове

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 16.03.2019 - 17.03.2019

Кинематик тейпинг: (КТ 0) 15.03.2019 - 16.03.2019

Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия (ОМТ) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH