Кинезитерапия

Kинезитерапия

Кинезитерапия (физиотерапия) – е здравна (англ. “health care”) професия, която предоставя на пациентите лечение, което да развие, поддържа и възстанови оптимално добре двигателната и функционалната активност на човека.

Това най-общо казано представлява предоствянето на оптимална терапия при случаи, в които движението и правилното функциониране на опорно-двигателния апарат на човека са застрашени от фактори като напредването на възрастта, травма, болести, други състояния или фактори на околната среда.

Терапевтичните възможности на кинезитерапията(физиотерапията) са свързани с максимално подобряване на качеството на живот и двигателния потенциал на човека. Това не на последно място включва също така превенцията от заболявания, подходяща терапия и рехабилитация.

Средствата на кинезитерапията (физиотерапията) включват богат набор от средства като мануална терапиякинезиотейпинг метод, проприоцептивно нервно мускулно улесняване (ПНМУ)Концепцията Бобат(Bobath), масаж и др.

Физиотерапевтите в различните страни имат различни имена, но най-използваното название на професията е “Физиотерапевт”. В България се наричат кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински рехабилитатори-ерготерапевти. Всички обаче са част от една и съща професия.

Обучението на кинезитерапевтите в България е минимум 4 години и придобиване на ОКС “Бакалавър”. За придобиване на степен “Магистър” обучението е допълнително 1 година. В НСА “Васил Левски” се обучават и кинезитерапевти в придобиване на Образователна и научна степен “Доктор” по кинезитерапия. Обучението трае 3 години.

Обучението на рехабилитаторите в България е 3 години и придобиване на ОКС “Професионален Бакалавър”. За придобиване на степен “Магистър” обучението е допълнително 2 години в НСА “Васил Левски”.

Медицинските рехабилитатори-ерготерапевти се обучават 4 години. в различните медицински университети в България.

Къде сме ние? Профил на България в Международната конфедерация по физикална терапия  Вижте ТУК

Повече информация можете да видите тук  

Източник: http://www.wcpt.org/what-is-physical-therapy.

Локация

Локация Physio Active Ltd. 

бул. Доктор Г.М. Димитров 62 (до офиса на ДЗИ),
ж.к. Дианабад, София, България
мобилен: 0887 544 955
web: www.physioactice.bg

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH